میگن تو آسمونش پر میگیری ایشالا /// میگم حرم نرفتم میگن میری ایشالا

میگم اگه بمیرم خیلی بده به مولا /// میگن حرم نرفته نمی میری ایشالا

/ 1 نظر / 14 بازدید